Viden om mental sundhed skal nå kommunerne via hybridseminarer

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse går nye veje i formidlingen af temarapporter om mental sundhed hos børn og unge.

10. maj 2022

Vidensråd for Forebyggelse har modtaget knap en halv million kroner fra Sundhedsstyrelsen til yderligere formidling af indholdet i Rådets to temarapporter om mental sundhed og psykisk sygdom hos børn og unge. Mere specifikt med fokus på, hvordan man i skolen kan arbejde med børn og unges mentale sundhed.

I samarbejde med den almennyttige forening Social Talks og Sund By-netværket vil Vidensrådet udvikle og afvikle såkaldte hybridseminarer. Det er seminarer, som dels foregår online, men som også foregår fysisk ved, at en kollegagruppe fra en kommune samles i en workshop og i fællesskab omsætter viden fra rapporterne til hjemlig praksis.

- Det er helt nyt for os i Vidensråd for Forebyggelse at lave forskningsformidling til praksis på den måde. Men det er et format, vi glæder os til at afprøve, for vi er meget interesseret i, at den viden, vi formidler i temarapporterne, kommer ud at leve og gøre en forskel, siger Vidensrådets formand, Morten Grønbæk.

- Og forhåbentlig kan vi bruge erfaringerne fra denne proces og overføre dem til formidling af andre temaer på et senere tidspunkt.

Online og fysisk workshop
Hybridseminaret veksler mellem virtuelle oplæg, fysisk workshop og fælles opsamlende virtuel dialog, og hele seminaret varer knap to og en halv time:

  • Deltagerne sidder fysisk sammen på deres arbejdsplads. De præsenteres via Zoom for to virtuelle oplæg: Et af arbejdsgruppeformanden bag Vidensrådets rapport om Mental sundhed og psykisk sygdom hos børn og et af en repræsentant for en kommune, der har arbejdet med temaet i praksis.
  • Dernæst er der en fysisk workshop på arbejdspladsen, faciliteret af en repræsentant fra gruppen, der på forhånd er blevet trænet i facilitatorrollen.
  • Derefter samler oplægsholdere, facilitatorer og alle deltagere i en virtuel diskussion op på hovedpointerne i seminaret.
  • Til sidst har gruppen, der er samlet fysisk, en “produktiv samtale” om den viden, der er blevet formidlet, og om den giver anledning til at forandre stort eller småt ude i kommunen.

Ifølge konceptet bør der optimalt være 10-20 deltagere fra en kommune, og gruppen skal så vidt muligt være bredt sammensat på tværs af medarbejdere ude på skolerne og medarbejdere i forvaltningen. Det er muligt, at flere kommuner deltager samtidigt i hybridseminaret.

Hvad skal vi konkret gøre?
Baggrunden for, at Vidensrådet har taget dette skridt til at formidle mere direkte til praksis, er, at der i forbindelse med lanceringen af de to temarapporter om børn og unges mentale sundhed og psykisk sygdom har været stor efterspørgsel fra kommunerne på hjælp til at filtrere den enorme mængde af viden, som rapporterne præsenterer og omsætte den til reel handling.

Det er noget, som foreningen Social Talks har oparbejdet en stor ekspertise i. Social Talks har udviklet et koncept for videndeling og brobygning mellem forskning og praksis til gavn for sårbare børn og unge, og det er dét koncept, der er skelettet i den implementeringsindsats, som Vidensrådet nu lancerer.

Den anden samarbejdspartner, Sund By-netværket, er afgørende for rekruttering af kommuner til kommunikationsindsatsen og bidrager samtidig med stor erfaring i at udvikle den rådgivning, som kommunerne har behov for i deres arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Der vil blive udviklet et læringskit som støtte til deltagelsen i hybridseminarerne. Læringskittet vil blive samstemt med anbefalingerne i de forebyggelsespakker, som kommunerne arbejder efter.

Det er gratis for kommunerne at deltage i hybridseminaret. De skal blot afsætte tid i medarbejdernes kalender til det og naturligvis de kræfter og penge, som efterfølgende forandringer i praksis koster.

Pengene kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og hybridseminarerne ventes afviklet i løbet af efteråret 2022.

- Det er tanken, at vi afprøver et testseminar medio juni, hvor vi henter input til forbedring, og at vi så afvikler fire separate hybridseminarer til efteråret. Vi håber på, at i hvert fald fem kommuner gennemfører hybridseminaret, forklarer projektleder Kirstine Struntze Krogholm.

- Læringskittet og videoerne med oplæg vil tilgængelige efter afviklingen af seminarerne.

De to rapporter om børn og unges mentale sundhed og psykisk sygdom udkom i hhv. 2020 og 2021. Find dem via link i venstrespalten.