Vidensråd for Forebyggelse får satspuljemidler til indsats mod ulighed i sundhed blandt børn og unge

af nr.VFF@DADL.DK

Satspuljen på sundhedsområdet har givet 2,5 mio. kr. til Vidensråd for Forebyggelse. Pengene skal bruges til at give forslag til, hvordan man kan reducere den sociale ulighed i sundhed blandt børn og unge. 

14. november 2017

Vidensråd for Forebyggelse har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra satspuljen på sundhedsområdet i perioden fra 2018 til 2019. Bevillingen skal finansiere et projekt, hvor Vidensrådet skal levere en række centrale bud på, hvordan man reducerer den social ulighed i sundhed for børn og unge.

”Investering i sociale og forebyggende indsatser, der kan modvirke ulighed i sundhed, indebærer et stort potentiale for samfundet både ud fra et økonomisk og humanistisk synspunkt. Vi er derfor utrolig glade for bevillingen,” siger Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Ulighed er fordoblet
Han peger på, at der, til trods for lige adgang til skolegang og sundhedsvæsen i Danmark, er stor ulighed i sygelighed og dødelighed i den danske befolkning. For 25 år siden var der fem års forskel i middellevetiden mellem de mindst velstillede og de mest velstillede. I dag er den ulighed fordoblet til ti år.

”De første leveår har stor betydning for barnets mentale og fysiske sundhed i fremtiden, og allerede her starter den sociale ulighed i sundhed. For nogle starter uligheden allerede inden, barnet er født. Gravide kvinder med kortere uddannelse er hyppigere rygere og de er mindre tilbøjelige til at amme deres børn. Uligheden fortsætter videre i barndom og ungdomsliv, hvor børn og unge fra familier med lavt uddannelsesniveau og få ressourcer har forhøjet risiko for at være overvægtige, inaktive, spise usundt, være rygere, mistrives og bruge rusmidler,” siger Morten Grønbæk.  

Tidlig indsats kræver viden
At sætte ind mod sundhedsudfordringer så tidligt som muligt kræver viden om effektive metoder til forebyggelse. Denne viden skal indsamles systematisk og vurderes i forhold til de konkrete handlingsanvisninger, den kan give anledning til. Derfor vil Vidensråd for Forebyggelse gennemgå den nationale og internationale litteratur og på den baggrund komme med forslag til, hvad man konkret kan gøre på fem centrale områder:

1)    Sårbare gravide,
2)    Udvikling i de første leveår
3)    Børns og unges mentale helbred
4)    Overvægt og inaktivitet blandt børn og unge
5)    Unges brug af rusmidler

”En reduktion af social ulighed i sundhed kan være et af de mest effektive skridt til en generel forbedring af folkesundheden. Vi håber derfor, at vi med projekterne kan bidrage til, at mindske den sociale ulighed i sundhed blandt børn og unge,” siger Morten Grønbæk. 

Projektet starter i 2018 og løber over en toårig periode.