Vidensråd for Forebyggelse søger en sundhedsfaglig stærk projektleder

af svg@dadl.dk

Brænder du for at arbejde med forskning, forebyggelse og formidling af sundhedsviden? Og vil du være med til at være et vigtigt bindeled mellem viden og handling i praksis? Så er det dig, vi leder efter.

11. september 2019

Vi arbejder med folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme. Vores opgave er at bidrage til, at flest mulige borgere lever sundere og længere uden sygdom.

Vidensrådet forsker ikke selv, men samler og formidler i rapportform den nyeste forskning om forhold, der påvirker befolkningens sundhedstilstand. Målgruppen for vores arbejde er både beslutningstagere og fagprofessionelle, og derigennem når vi også borgerne. Frem mod sommeren 2020 har vi bl.a. fokus på områder som sårbare gravide og det mentale helbred blandt børn og unge, men vi arbejder bredt med forebyggelse og sundhedsfremme og har også mange andre temaer i kikkerten, fx overvægt, fysisk aktivitet, digitalisering, kosttyper og luftforurening.

Projektledelse med researchopgaver
En af dine primære arbejdsopgaver som medarbejder i Vidensrådets sekretariat vil være projektledelse af de arbejdsgrupper, der udarbejder vores rapporter. Du vil blive ansvarlig for 1-2 projekter ad gangen ift. at sikre fremdrift, planlægning og facilitering af arbejdsgruppemøder samt lancering af rapporter. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporter og artikler mv. skal du bl.a. bidrage til research og litteratursøgning af videnskabelig litteratur og fungere som fagredaktør.

Der vil også være opgaver med konferenceplanlægning og formidling af projektets resultater, herunder opsøgende samarbejde med andre interessenter som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, kommuner og Sundhedsstyrelsen. Som projektleder varetager du den redaktionelle bearbejdning og gennemskrivning af rapporten, der efterfølgende sendes til korrektur og grafisk opsætning.

Vidensrådets sekretariat består af fem medarbejdere inkl. en sekretariatschef. Udover sekretariatet er der 15 udpegede og tilknyttede eksperter (rådsmedlemmer) med særlig viden inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Da vi er et lille sekretariat, har vi et tæt samarbejde, hvor vi drøfter opgaver og videndeler dagligt.

Du har baggrund i og interesserer dig for sundhedsfremme og forebyggelse
Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse på minimum kandidatniveau, f.eks. inden for folkesundhedsvidenskab eller lignende. Herudover forventer vi, du har en generel viden om sundhedsfremme og forebyggelse, samt at du har erfaring med videnskabelig litteratursøgning og vurdering af forskningsresultater. Da du bliver ansvarlig for at drive projekter, er det vigtigt, at du har erfaring med proces- og projektledelse og kan arbejde systematisk og selvstændigt.

Du skal være en stærk skriftlig formidler, da du bl.a. skal gennemskrive de rapporter, du bliver ansvarlig for. Arbejdet med videnskabelig litteratursøgning stiller krav til, at du er analytisk, grundig og metodestærk. Slutteligt lægger vi desuden vægt på, at du er løsningsorienteret, idé- og initiativrig.

Attraktive personaleforhold
Vi kan tilbyde en interessant fuldtidsstilling, hvor du kommer til at prøve mange forskelligartede opgaver af og får en fleksibel dagligdag i et fagligt udviklende miljø. Derudover tilbyder vi attraktive løn- og ansættelsesforhold, med bl.a. god arbejdsgiverbetalt pension, flekstid og syv ugers optjent ferie. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2022 med henblik på forlængelse.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enten Vidensrådets konstituerede sekretariatschef Kirstine Krogholm på tlf. 61 77 61 39 eller formand for Vidensrådet Morten Grønbæk på tlf. 24 24 81 65.

Ansættelsesstart
Tiltrædelse den 1. december 2019 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Mandag den 30. september 2019 kl. 12.00. Første samtale forventes afholdt fredag den 11. oktober.

Klik her for at søge jobbet