Vidensrådet medunderskriver på appel om folkesundhedslov

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse er sammen med en lang række andre organisationer og aktører, anført af Danske Regioner, medunderskriver på en appel til Folketinget om at vedtage en Folkesundhedslov, som blandt andet har til formål at mindske den sociale ulighed i sundhed

5. november 2020

Vidensråd for Forebyggelse er sammen med en lang række andre organisationer og aktører, anført af Danske Regioner, medunderskriver på en appel til Folketinget om at vedtage en Folkesundhedslov. Appellen blev overleveret virtuelt til sundhedsminister Magnus Heunicke på Danske Regioners konference ”Sundhed for alle 20” den 5. november.

En folkesundhedslov  kan være med til at skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark ved at integrere forebyggelse og sundhedsfremme bredt i alle politikområder og på tværs af offentlige myndigheder, civilorganisationer og erhvervslivet. Den er hensigten, at en folkesundhedslov skal medvirke til at gøre de sunde valg til de nemme valg og skabe gode rammer for fællesskaber.

- Selv om Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund med fri og lige adgang til vuggestuer, skoler, gymnasier og hospitaler, så har vi en stor social ulighed i sundhed, og som det er nu, så lever en kvinde med lav indkomst 5,5 år kortere end en kvinde med høj indkomst. For mænd er forskellen næsten 10 år. Det er en markant ulighed, pointerer Vidensrådets formand, Morten Grønbæk, som et af hovedargumenterne for en folkesundhedslov.

- Og det er en ulighed, vi får ind med modermælken. Allerede når et barn kommer til verden, kan vi med stor sikkerhed forudsige dets risiko for at blive ramt af en lang række sundhedsrisici baseret på forældrenes økonomiske, uddannelsesmæssige og jobmæssige situation. Det er et kæmpe problem.

Ideen om en folkesundhedslov stammer fra Norge, hvor man har haft positive erfaringer med tankegangen om, at sundhed og forebyggelse skal tænkes ind i al lovgivning, fordi netop social ulighed i sundhed, og faktorer der påvirker borgernes sundhed i det hele taget, stammer fra mange andre sektorer end lige sundhedssektoren, fx transport, bolig, uddannelse osv.