Vidensrådets formand fylder rundt

af svg@dadl.dk

Vidensrådets formand, Morten Grønbæk, fylder 60 år den 21. august.

20. august 2020

Morten Grønbæk, der er professor, dr. med. og ph.d., er en ihærdig forkæmper for danskernes sundhed.

Danskerne skal leve længere og bedre – og have færre skranteår. Stod det til ham, blev cigaretter forbudt og kun tilladt at sælge på apoteker til 200 kroner pakken, ligesom der også skulle lægges en langt mere restriktiv kurs over for alkohol.

Andre vigtige emner er svær overvægt og fysisk inaktivitet, ligesom børns sundhed også ligger formanden på sinde. 

Oven over det hele svæver et fundamentalt ønske om at gøre op med den sociale ulighed i sundhed, som grundlægges tidligt i livet, og det er en af grundene til, at hans hjerte banker så stærkt for forebyggelsen.

Interesse for alkohol-forskning
Morten Grønbæk er oprindeligt uddannet læge og arbejdede på Hvidovre Hospital i fire år, inden han begyndte at forske i alkohols betydning for helbredet. Som læge på Hvidovre Hospitals leverafdeling så han gentagne gange patienter komme ind med alkoholproblemer, som de ikke kunne komme ud af, og det vakte hans interesse for forskning i alkohol og den grundlæggende tanke om, at forebyggelse er bedre end behandling.

Efter en lang forskerkarriere og et professorat i 2001, blev han i 2010 udnævnt som direktør på Statens Institut for Folkesundhed, og året efter blev han formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Som direktør for Statens Institut for Folkesundhed er Mortens hovedfokus at skabe de mest optimale vilkår og rammer for instituttets forskere, og han følger forskningen tæt. Han er med i flere forskningsprojekter, ligesom det foreløbig er blevet til forfatterskab eller medforfatterskab på over 260 videnskabelige artikler, en lang række bogkapitler, oversigtsartikler og ledere – samt en lang række kronikker og debatindlæg i medierne om blandt andet alkohol- og tobaksforebyggelse.

Som formand for Vidensråd for Forebyggelse fører han missionen om at gøre evidens og forskning til et solidt grundlag for lovgivning og praksis på sundheds- og forebyggelsesområdet ud i livet.

Prisbelønnet
Morten Grønbæk er en utrættelig formidler af emner inden for folkesundhed og sætter stor ære i at formidle budskaber om forebyggelse og folkesundhed, så alle danskere kan forstå det – en evne, der i øvrigt bragte ham SDUs formidlingspris i 2016.

Af andre priser kan nævnes Ridderkorset samt Lægeforeningens ærespris, som han modtog sidste år for ”i en lang årrække at have ydet et stort bidrag til forskningen i folkesundhed og forebyggelse.”

I bedste forskerstil har Morten valgt at fejre sin runde fødselsdag med en masterclass i folkesundhed på Statens Institut for Folkesundhed, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere er inviteret til at høre forskellige oplæg om folkesundhed. Læs mere om det via linket her.