VIDEO: Alkohol er bare en super god måde at starte en samtale på

af svg@dadl.dk

Vi har spurgt en række gymnasieelever, hvilken betydning alkohol har for dem. Det er der kommet nogle interessante videoer ud af, som du kan se nedenfor.

4. december 2019

At starte på en ungdomsuddannelse bliver samtidig startskuddet til en vild drukkultur for rigtig mange unge, og alkohol bliver en vigtig del af mange unges sociale liv, fremgår det af Vidensrådets rapport ”Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten".

Men hvorfor er det egentlig, at mange unge danskere drikker så meget alkohol, som de gør? Det har vi spurgt nogle gymnasieelever fra Virum Gymnasium om, og det har de mange gode forklaringer på, som du kan høre i nedenstående videoer:

”Det er jo sjovt at være til fest, fordi man kan få lov at danse og slå sig løs og tænke på alt andet end det, der plager én i hverdagen”, lyder en af forklaringerne.

”Alkohol er bare en super nem måde at starte en leg eller en samtale på. En nem måde at få alle med ret hurtigt”, lyder en anden.

Hvad med dem, der ikke drikker?
Men når alkohol fylder meget i de sociale relationer på fx gymnasiet, så kan det samtidig komme til at virke ekskluderende på dem, som ikke har lyst til at drikke lige så meget.

Ikke så meget fordi, der bliver lagt et udtalt gruppepres på eleverne, men snarere i form af at det kan være svært at være med i det sociale fællesskab, også uden for festerne, hvis man ikke har været med i festen, fortæller en af de unge gymnasieelever:

”I dagligdagen tror jeg ikke, de mærker så meget til det. Men når der kommer et skoleblad ud, hvor der står om den sidste fest og den næste fest, og hvad skal du på fredag, så tror jeg godt, man kan føle sig lidt udenfor på den front.”

Skolens regler deler vandene
Mange gymnasier og erhvervsskoler har indført et alkoholkodeks og nogle regler, der skal mindske de unges alkoholforbrug i forbindelse med skolens fester. Og det sætter ifølge gymnasieeleverne, vi har talt med, en effektiv begrænsning på, hvor meget de drikker til festerne.

Der er dog delte meninger om, hvor god en ide det er, at skolerne indfører regler og ”fører tilsyn” med de unges fest.

”Det er en vigtig del af det at lære at drikke med måde, at man gør det her, hvor der er en barriere, når man drikker her på gymnasiet. Man lærer, at det godt kan være sjovt at drikke med måde.”

”Når skolen bestemmer, at man skal have under en eller anden promille, så bliver man samtidig sat i en eller anden kasse, hvor man skal være på en bestemt måde, også selv om man drikker og er til fest.”

Du kan se alle de otte gymnasieelevers synspunkter om alkohol i de tre videoer her nedenfor:

Hvilken betydning har alkohol

Er der plads til dem der ikke drikker?

Hvilken betydning har skolens regler