Anders Grøntved

Cand.scient., MPH, Ph.d.

Professor i fysisk aktivitet epidemiologi ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Primære forskningsområder

Fysisk aktivitet, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Digital sundhed.