Tine Brink Henriksen

Professor, Overlæge, ph.d., speciallæge i pædiatri og fagområdeekspert i neonatologi

Leder af Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

Primære forskningsområder

Perinatal epidemiologi, klinisk forskning indenfor graviditet, fødsel og nyfødtes sygdomme samt for tidlig fødsel, og (meget) tidlige eksponeringers betydning for barnets senere sygdomme og helbred

Tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem (committee) i European Society for Paediatric Research
  • Formand (secretary) for Epidemiology Section, European Society for Paediatric Research
  • Medlem af Fagkomiteen for Det Norske Forskningsråd
  • Formand for Akademisk Råd, Health, Aarhus Universitet
  • Formand for Disputatsudvalget, Aarhus Universitet
  • Medlem af Dansk Pædiatrisk Selskabs Medicinudvalg
  • Formand for Den Nationale Kliniske Database for Nyfødte
  • Bestyrelsesmedlem (trustee): The International Pediatric Research Foundation (Europe/USA; Pediatric Research)
  • Bestyrelsesmedlem Danmarks Grundforskningsfond