Zorana Jovanovic Andersen

Master of Science in Biostatiscs, ph.d

Professor i miljøepidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidesnakb, Københavns Universitet

Primære forskningområder

Sundhedseffekter af luftforurening: risici for udvikling af hjertekar- og luftvejssygdomme, kræft, diabetes, demens

Samspillet mellem luftforuening og fysisk aktivitet: Opvejer fordelene ved motion ulemperne ved forurening?

Sundhedseffekter af trafikstøj og vindmøllestøj

Sundhedseffekter af natarbejde  

Tillidshverv

Leder af Enheden for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, ved Københavns Universitet

Forksningsleder ved Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F Sygehus

Medlem ag Luftforurenings Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed