Kirstine Krogholm

Konstitueret sekretariatschef. Ledelsesmæssigt ansvar for sekretariatets økonomi, personale og opgaver. Bidrager med research, litteratursøgning og vurdering af forskning inden for de forskellige temaer.

Titel: 
Cand.scient., ph.d. human ernæring