CANNABIS OG SUNDHED

"UNGE HASHRYGERE RISIKERER, AT DERES KOGNITIVE EVNER, SÅSOM HUKOMMELSE OG INDLÆRINGSEVNE, NEDSÆTTES BETYDELIGT. VI SER SAMME PÅVIRKNING HOS VOKSNE HASHRYGERE, MEN HVOR DE VOKSNES SKADER FORSVINDER ELLER GENOPRETTES, NÅR DE STOPPER MED AT RYGE HASH, SÅ TYDER MEGET PÅ, AT DE UNGES TAB ER BLIVENDE"

MERETE NORDENTOFT, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

Rapporten gennemgår de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af cannabisbrug samt omfanget af og udviklingen i danskernes cannabisbrug. Rapporten giver også et portræt af cannabisbrugerne og kommer ind på de forebyggelses- og behandlingsmuligheder, der findes i dag.

Vi håber, at rapporten vil bidrage til at styrke det sundhedsfaglige fokus i debatten ved at give et overblik over den videnskabelige litteratur om de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af cannabisbrug. Rapporten er også tilegnet ansatte med rådgivningsfunktioner i sundheds- og socialvæsnet samt i uddannelsessystemet, og desuden den generelle befolkning med henblik på at informere grundigere om de potentielle risici, der er forbundet med at bruge cannabis.

Rapporten konkluderer, at cannabis på ingen måde er harmløst, og på grund af den store udbredelse af brugen, skal både forebyggelse af cannabisdebut, opsporing samt forebyggelse af fortsat problematisk brug af cannabis og behandling være fokusområde for både sundhedsprofessionelle og lovgivere. Særligt er der behov for en indsats for at forebygge brugen af cannabis hos unge.

Rapporten er offentliggjort den 30. maj 2015.