FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED

»DET ER EN UDBREDT OPFATTELSE, AT MAN SKAL HOLDE SIG I RO, NÅR MAN HAR SMERTER OG SLIDGIGT. MEN MAN KAN FAKTISK MINDSKE ELLER HELT KOMME AF MED SINE SMERTER, HVIS MAN TRÆNER OG ER AKTIV«

EWA ROOS, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

En stor del af den danske befolkning lider af muskelskeletsygdomme. Det er smertefuldt og hæmmer funktionsevnen, og for eksempel lider mere end 10 procent af den voksne befolkning af artrose.

Der er i de senere år sket en stigning i antallet af hofte- og knæoperationer, og i Danmark indsættes 18.000 kunstige hofter og knæ om året. Den samme udvikling kan ses i skulder/nakke- og rygoperationer. Årsagerne til udvikling af muskelskeletsygdomme kan både være genetisk bestemt, afhænge af alder og være kønsbestemt. Men det kan også opstå som følge af skader, arbejdsbelastning og overvægt. Da sygdommen udvikles langsomt over en årrække, findes der gode muligheder for forebyggelse – især hvis der sættes ind tidligt. Men en udfordring er, at udvikling af muskelskeletsygdomme hænger tæt sammen med livsstilsfaktorer.

En anden udfordring er de begreber, som benyttes i det danske sprog i forbindelse med muskelskeletsygdomme. Ordet slidgigt bliver for eksempel ofte associeret med dét at være opslidt, nedslidt eller udslidt. Disse begreber kommer fra en tid, hvor man ikke kendte sygdomsmekanismerne og ikke troede, at forebyggelse eller behandling var mulig. I dag, hvor information, træning og vægtreduktion er centrale elementer i forebyggelse og behandling af muskelskeletsygdomme, er disse begreber en udfordring, fordi de signalerer, at forløbet ikke kan ændres, og at forebyggelse ikke er en mulighed.

Vidensråd for Forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at sætte muskelskeletsygdomme på den offentlige dagsorden og afdække og sammenfatte viden om, hvilke interventioner der kan forebygge udvikling af muskelskeletsygdomme såvel som forebyggelse af konsekvenserne af muskelskeletsygdomme. Viden om kosttilskud og kostens betydning for smerte og funktionstab vil også blive gennemgået i rapporten.

Rapporten blev offentliggjort 24. juni 2013.

15. november 2015: Rapporten er blevet opdateret på baggrund af en ny litteraturgennemgang.