Seksualitet og sundhed

»LIVSSTIL, SUNDHED OG SYGDOM PÅVIRKER VORES SEKSUALITET. ER VORES SEKSUELLE TRIVSEL SÅ OGSÅ EN INDIKATOR PÅ VORES SUNDHEDSTILSTAND OG LIVSSTIL? DET SER VI PÅ I RAPPORTEN«

Seksualitet er en betydningsfuld del af tilværelsen, og et velfungerende sexliv rangerer højt i undersøgelser af befolkningens trivsel. Seksualiteten er så at sige en slags ”raskhedsfaktor”, som med fordel kan inddrages i både sundhedsfremme, behandling og rehabilitering. Omvendt vil sygdom og behandling i mange tilfælde forstyrre lysten og evnen til sex. Seksualitet er altså en relevant folkesundhedsfaktor, og der er gode grunde til at tænke den seksuelle dimension med i både forskning, forebyggelse, sundhedsfremme og klinik. Vidensråd for Forebyggelse ønsker at sætte fokus på den komplekse vekselvirkning mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom. Rapporten vil give eksempler på, hvordan livsstil, sundhed og sygdom kan påvirke seksualiteten i positiv og negativ retning – og hvordan seksuel trivsel og mistrivsel omvendt kan have positiv og negativ indvirkning på et menneskes sundhedstilstand og livsstil.

Rapporten blev offentliggjort 29. oktober 2012.