Stillesiddende adfærd

»MANGE DANSKERE SIDDER NED EN STOR DEL AF DERES DAGLIGDAG. VI VIL GERNE FORSØGE AT BLIVE KLOGERE PÅ, HVAD DEN STILLESIDDENDE ADFÆRD BETYDER FOR HELBREDET«

KRISTIAN OVERGAARD, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

Både på arbejdet og i fritiden bruger vi en stor del af vores tid på at sidde stille, typisk foran computer og tv. Men også den passive transport og udviklingen inden for kommunikationsteknologi og arbejdspladsens indretning bidrager til en mere stillesiddende livsstil.

Og nu viser ny forskning på, at længere perioder med stillesiddende adfærd kan påvirke risikoen for at udvikle livsstilssygdomme, selvom man lever op til anbefalingerne for fysisk aktivitet.

Meget tyder på at stillesiddende adfærd er en selvstændig risikofaktor, og derfor er det relevant at se på, om der er fagligt belæg for at anbefale en begrænsning af stillesiddende adfærd som supplement til anbefalingerne om fysisk aktivitet.

Vidensråd for Forebyggelse vil gennemgå den videnskabelige litteratur om stillesiddende adfærds betydning for sundhed og sygdom.

23. oktober 2015
Rapporten ”Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?” er blevet opdateret på baggrund af en ny litteraturgennemgang.