Overvægt og vægttab

»ER DET SUNDT AT TABE SIG, HVIS MAN ER OVERVÆGTIG? MÅSKE FOR NOGLE, MEN FORMENTLIGT IKKE FOR ALLE. DET VIL VI NU FORSØGE AT AFKLARE«

KIM OVERVAD, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

I Danmark er udviklingen af overvægtige steget markant. Omkring hver anden voksne dansker er overvægtig og har højere risiko for at udvikle en lang række sygdomme, herunder sygdomme med mulig dødelig udgang. WHO placerer overvægt og svær overvægt som nummer fem på listen over risikofaktorer, der fører til tidlig død, og det anslås, at mindst 2,8 millioner voksne hvert år dør som følge af sygdomme, der følger med overvægt eller svær overvægt. Det er flere, end der dør af undervægt.

Uanset om det skulle lykkes at forebygge fremtidig udvikling af overvægt, vil det fra et folkesundhedsperspektiv være helt nødvendigt også at forsøge at forebygge udviklingen af de helbredsproblemer, der er forbundet med overvægten. De fleste overvægtige vil gerne tabe sig, men er det sundt at tabe sig? Nyere forskning giver ikke et entydigt svar, og noget tyder endda på, at det kan være direkte skadeligt for helbredet for nogle overvægtige at tabe sig. Trods dette paradoks vurderer vi, at tiden er moden til at lægge evidensen frem. 

Vidensråd for Forebyggelse håber med denne rapport at kunne bidrage til en øget evidensbaseret viden om overvægt og vægttab. 

22. oktober 2013.
Rapporten blev offentliggjort

18. december 2015
Rapporten er blevet opdateret på baggrund af en ny litteraturgennemgang.