Kaffe, sundhed og sygdom

»SUNDHEDSEKSPERTER HAR I ÅRTIER DISKUTERET, OM KAFFE ER SUNDT ELLER EJ. OG DA DANSKERNE ER ET AF DE MEST KAFFEDRIKKENDE FOLK I VERDEN, ER DET OPLAGT AT SE PÅ DEN VIDENSKABELIGE EVIDENS FOR KAFFES BETYDNING FOR SUNDHED OG SYGDOM«

KJELD HERMANSEN, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

Danskerne er et af de mest kaffedrikkende folk i verden. I gennemsnit drikker hver person tre til fire kopper kaffe om dagen. Men hvad betyder kaffe egentlig for vores sundhed? Er det skadeligt eller ligefrem godt for helbredet? De spørgsmål har optaget eksperter og medier i årevis og har ledt til produktionen af en lang række videnskabelige undersøgelser om kaffe, der ofte samles op af medierne til baggrund for nyhedsartikler om kaffe. Men når medierne fokuserer på resultater fra enkeltstående undersøgelser, vil der fra tid til anden forekomme modstridende budskaber, og det har givet anledning til rigtig mange myter om kaffe og sundhed og en vis forvirring hos borgerne.

Kaffe er måske ikke den største risikofaktor set i en folkesundhedskontekst, men fordi kaffe er en så almindelig drik blandt os danskere, vil selv en lille effekt på sundheden være af betydning.

Vidensråd for Forebyggelse nedsatte i efteråret 2011 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at samle og vurdere den videnskabelige litteratur om kaffens betydning for sundhed og sygdom. Resultaterne heraf er samlet i denne rapport. Rapporten har fokus på effekterne af kaffe på total dødelighed og på de store folkesygdomme (kræft, hjertekarsygdom, osteoporose, type 2-diabetes og Alzheimers, demens og Parkinsons sygdom) og på kognitive funktioner samt graviditet.

Rapporten henvender sig til alle, der er interesserede i at vide mere om kaffe og sundhed – herunder sundhedspersonale, der skal rådgive borgere om sygdom og sundhed.

Det er Vidensrådets håb, at rapportens konklusioner vil bidrage til at skabe mere klarhed om, hvordan kaffe påvirker vores helbred, og at den vil blive brugt som et redskab til at optimere rådgivningen om indtaget af kaffe.

Rapportens 1. udgave blev offentliggjort 26. maj 2012.
Arbejdsgruppen bag har siden opdateret indholdet i rapporten, så den nu indeholder nyere viden publiceret frem til og med 2014.
Rapportens 2. udgave blev offentliggjort 18. september 2015.