Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i framework_preprocess_page() (linje 73 af /home/b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/all/themes/framework/template.php).

Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn

Hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom. Det er vigtigt at sætte ind for at forebygge, for ubehandlede mentale helbredsproblemer hos et barn kan ødelægge dagligdagen både for barnet og familien, og der er risiko for, at problemerne forværres, hvis børnene går for længe uden at få den rette hjælp.

Bjørn Holstein, arbejdsgruppeformand

Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i barndommen kan have store konsekvenser for barnets sundhed og videre færden i ungdoms- og voksenlivet. Forekomsten af disse udfordringer er vidt udbredt blandt børn i Danmark ikke mindst i mere socialt belastede familier.

Det er baggrunden for, at Vidensråd for Forebyggelse nedsatte en arbejdsgruppe til at afdække dette område. Mindst 16 procent af 0-9-årige børn i Danmark oplever betydelige mentale helbredsproblemer, heraf bliver 8 procent diagnosticeret med en psykisk sygdom i hospitalsvæsnet, inden de fylder ti år.

Der er altså tale om et betydeligt folkesundhedsproblem, som kalder på handling, for mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom kan have omfattende negative konsekvenser for et barns udvikling, læring, helbred, uddannelse, familiedannelse og senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Denne rapport kortlægger forekomsten og fordelingen af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt 0-9-årige danske børn, gennemgår henholdsvis risikofaktorer og beskyttende faktorer og præsenterer indsatser, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i denne aldersgruppe.

Kortlægningen viser, at handling i form af tidlig indsats er vigtig. En sådan indsats kan bl.a. bestå i at sikre børn et sundhedsfremmende hjemme- og institutionsmiljø, reducere risikofaktorer og holde fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats over for børn i særlig risiko, især børn med tidlige tegn på mentale helbredsproblemer og begyndende symptomer på psykisk sygdom.

Find også rapport om mentalt helbred og psykisk sygdom hos de 10-24-årige her

Rapporten blev publiceret den 30. august 2021