Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i framework_preprocess_page() (linje 73 af /home/b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/all/themes/framework/template.php).

Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder

Femten procent af børn og unge bliver diagnosticeret med psykisk sygdom, inden de fylder 18 år, og antallet er steget inden for de seneste 20-30 år. Der er ganske enkelt tale om folkesygdomme, som begynder tidligt i livet. Samtidig ser vi en stigende forekomst af mentale helbredsproblemer og færre unge, som oplever at have høj livstilfredshed.

Pia Jeppesen, arbejdsgruppeformand

Omfanget af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme er vidt udbredte hos danske børn og unge og har samlet set været stigende de seneste år. Det viser en omfattende kortlægning i den nye rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, ”Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder”.

Antallet af 10-24-årige, der bliver diagnosticeret med psykisk sygdom som fx angst, depression, spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme, er steget i løbet af de seneste 20-30 år.

Femten procent af børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år, og antallet af nye tilfælde er steget for alle sygdomsgrupper. 

Samtidig ser vi en stigende forekomst af psykiske symptomer som ensomhed samt et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge. Desuden ser vi færre unge, som oplever at have høj livstilfredshed.

Forskningen peger på, at der er en stor social ulighed på området, således at børn og unge i familier med lavere indkomst- og lavere uddannelsesniveau rammes hårdest.

Det er derfor vigtigt, at vi sætter ind med forebyggelse, hvor det er muligt, og at vi sikrer, at børn og unge med symptomer på mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom bliver opsporet og har let og lige adgang til behandling af høj kvalitet.

Der er i de senere år udviklet en række programmer og metoder til forebyggelse og behandling af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme på alle niveauer. I rapporten præsenteres et overblik over udvalgte vidensbaserede, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

I rapportens sidste kapitel kommer arbejdsgruppen med råd til politikere og beslutningstagere om at vedtage en national strategi på området og uddyber, hvilke fokuspunkter en national strategi bør have.

Find også rapport om mentalt helbred og psykisk sygdom hos 0-9-årige her

Rapporten publiceret 26. november 2020