Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

»MÆND OG KVINDER MED PSYKISKE LIDELSER DØR LANGT TIDLIGERE END PSYKISK RASKE PERSONER. EN DEL AF ÅRSAGEN SKYLDES USUND LIVSSTIL, SOM BURDE KUNNE FOREBYGGES«

MERETE NORDENTOFT, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

En ny nordisk undersøgelse viser, at danske, finske og svenske mænd og kvinder med alvorlige psykiske lidelser dør hhv. 20 og 15 år tidligere end psykisk raske personer.
Noget af denne overdødelighed skyldes selvmord, vold og ulykker. Men de tabte leveår skyldes også, at psykiatriske patienter i mange tilfælde får en dårligere behandling for deres fysiske sygdomme, bl.a. fordi deres symptomer bliver overset eller negligeret i sundhedsvæsnet. Dertil kommer, at psykofarmaka kan øge risikoen for fx hjertekarsygdom og diabetes. Personer med psykiske lidelser lever tillige mere usundt end den generelle befolkning. Blandt disse personer er der fx langt flere rygere og flere overvægtige. Meget tyder på, at en del af overdødeligheden blandt personer med psykisk lidelse kan forebygges, men det vil kræve, at patienterne i langt højere grad end i dag får hjælp til at ændre deres livsstil. 

En udbredt opfattelse er, at det er meget svært eller ligefrem umuligt at ændre deres livsstil til en mere sund adfærd. Ligeledes er det en udbredt holdning, at personer med psykiske lidelser ikke selv ønsker at ændre deres livsstil. Vidensråd for Forebyggelse har gennem en målrettet gennemgang af den videnskabelige litteratur afdækket om livsstilsinterventioner blandt voksne med depression, skizofreni og bipolar sygdom kan føre til rygestop, vægttab eller vægtstabilitet samt øget fysisk aktivitet. Barrierer og motiverende faktorer for livsstilsændringer er også belyst.

Rapporten blev offentliggjort i januar 2013.

15. november 2015: Rapporten er blevet opdateret på baggrund af en ny litteraturgennemgang.